Изберете го Вашиот домен

Изберете ја вашата интернет адреса/домен
(на пример: www.mojawebstrana.com)

*Откако ќе ја дефинирате веб адресата на вашата веб страна тогаш ние ја регистрираме во ваше име за 24 часа.

Што е домен? Како се регистрира? Колку се плаќа? На кого се плаќа?- Многу прашања, многу нејасностии, за жал често пати се злоупотребуваат од одредени субјекти а со цел да профитираат преку разни форми на манипулација. Ставете крај на дилемите и проблемите, обратете се до нас, притоа потребно е само да ни кажете:
# Како да гласи интернет адресата (доменот) на вашата веб страна;
# Каде да биде регистрирана, во Р. Македонија, или пак надвор од нашата држава.

Примери:
Како да гласи интернет адресата (доменот) на вашата веб страна;
Каде да биде регистрирана, во Р. Македонија, или пак надвор од нашата држава.
www.mojawebstrana.com (домен регистриран во странство),
www.mojawebstrana.org (домен регистриран во странство),
www.mojawebstrana.net (домен регистриран во странство),
www.mojawebstrana.eu (домен регистриран во странство)
и така натаму.

Назад

KOНТАКТ

Канцеларија во Германија

Митко Јованов

Телефон: +49 (1 76)38 031 136

Канцеларија во Скопје

Востаничка бр. 67б / 7 Скопје, Македонија

389 76 346 702

Ќе добиете одговор на вашата порака во рок од 24 часа во текот на работната недела.

Лоцирај местоположба
Close the map