Понуда за SEO(Search Engine Optimization) оптимизација на веб страна

SEO оптимизација на вашата веб страна значи таа да биде на висока позиција на пребарувачите. Ако не сте рангирани на висока позција, тогаш вашите клиенти прво ќе се обратат кај вашите конкуренти. 

[...]

Прочитајте повеќе

Изработка на софтверски решенија за вашата веб страница

Веб софтверски решенија според вашите потреби со цел развој на бизнис процесите специфични за вашата компанија, нивно автоматизирање и централизирање, лесен пристап и споделување на информациите, подобра организираност и заштеда на време и пари.

[...]

Прочитајте повеќе Превземи понуда

Хостирање веб страна на стабилен и безбеден сервер

Инвестиравме во најновите технологии на светско ниво за хостирање. Тоа подразбира дека на серверот имаме применето максимални заштитни мерки за безбедност на веб страните, податоците, е-маил комуникацијата, платежни трансакции, резервација на услуги, онлајн продажба на услуги и продукти итн.

[...]

Прочитајте повеќе

Понуда за маркетинг на социјални мрежи

Од ваша страна е потребно да  вршите преглед и потврда на нашите предлози и да ги одобрувате (одобрување на содржински план на постови, одобрување на дизајн на апликации, одобрување на кампањи, и консултации.)

[...]

Прочитајте повеќе

Понуда за редизајн, техничка поддршка и хостинг на веб портал

Изработката на веб порталот со дизајнирање и изработка во најновите технологии дава предности посебно во безбедноста од непосакувани напади, поставување на  реклами во било кој формат, на било која позиција а кои ги бараат/нудат рекламните агенции, потоа воведување на опцијата за претплата на дел од содржините ако за тоа одлучите и кога ќе одлучите,  можности за поставување на било какви елементи во било кој дел на порталот.

[...]

Прочитајте повеќе

KOНТАКТ

Канцеларија во Германија

Митко Јованов

Телефон: +49 (1 76)38 031 136

Канцеларија во Скопје

Востаничка бр. 67б / 7 Скопје, Македонија

389 76 346 702

Ќе добиете одговор на вашата порака во рок од 24 часа во текот на работната недела.

Лоцирај местоположба
Close the map