Веб страната е најевтина, а најдобра реклама за Вашиот бизнис!

Изработката на веб страната е темелот на ИТ инфраструктурата, токму затоа таа треба да биде изработена со примена на најновите технологии  и практики. Современите трендови ја прават ИТ- инфраструктурата се’ поважна за работата на фирмите или институцијите.

[...]

Прочитајте повеќе

Понуда за изработка на веб страница со интегриран систем за онлајн резервации/купувања и онлајн плаќање

Современите трендови и потреби не‘ упатуваат дека ИТ- инфраструктурата е важна како на пример објектите/ зградата, канцелариите и други основни средства за работа на компанијата или институцијата, а во одредени случаи, за некои компании ИТ- инфраструктурата станува и поважна.

[...]

Прочитајте повеќе

Хостирање веб страна на стабилен и безбеден сервер

Инвестиравме во најновите технологии на светско ниво за хостирање. Тоа подразбира дека на серверот имаме применето максимални заштитни мерки за безбедност на веб страните, податоците, е-маил комуникацијата, платежни трансакции, резервација на услуги, онлајн продажба на услуги и продукти итн.

[...]

Прочитајте повеќе

Понуда за маркетинг на социјални мрежи

Од ваша страна е потребно да  вршите преглед и потврда на нашите предлози и да ги одобрувате (одобрување на содржински план на постови, одобрување на дизајн на апликации, одобрување на кампањи, и консултации.)

[...]

Прочитајте повеќе

Понуда за редизајн, техничка поддршка и хостинг на веб портал

Изработката на веб порталот со дизајнирање и изработка во најновите технологии дава предности посебно во безбедноста од непосакувани напади, поставување на  реклами во било кој формат, на било која позиција а кои ги бараат/нудат рекламните агенции, потоа воведување на опцијата за претплата на дел од содржините ако за тоа одлучите и кога ќе одлучите,  можности за поставување на било какви елементи во било кој дел на порталот.

[...]

Прочитајте повеќе

Contact

Antwort auf Ihren Brief, werden Sie innerhalb von 24 Stunden während der Arbeitswoche erhalten.

Büro in Deutschland

Jan Dimitrovski

Hendy: +49(0)1776558326

Office in Skopje, Büro in Skopje

Partizanski odredi br. 4, Skopje Macedonia

389 76 346 702

Response to your letter, you will receive within 24 hours during the working week.

Locate on map
Close the map