Понуда за изработка на веб страница со интегриран систем за онлајн резервации/купувања и плаќање

Изработката на веб страната е  темелот на ИТ инфраструктурата. Токму затоа ние дизјнираме и развиваме веб страници со примена на најновите технологии и практики: ASP .NET MVC, HTML5, CSS3,  Javascript, jQuery, Bootstrap.

[...]

Прочитајте повеќе

Понуда за изработка, oдржување и промоција на веб страна

Изработката на веб страната е  темелот на ИТ инфраструктурата. Токму затоа ние дизјнираме и развиваме веб страници со примена на најновите технологии и практики.

[...]

Прочитајте повеќе

Понуда за изработка на статична веб страна и опции за нејзина промоција

Изработката на веб страната е темелот на ИТ инфраструктурата. Токму затоа ние ги изработуваме со примена на најновите технологии  и практики.

[...]

Прочитајте повеќе Превземи понуда

Понуда за изработка на интерактивна (динамична) веб страна

Автентичен дизајн;

Responsive дизајн-Достапна на PC, таблет, smartphone;

Административен панел преку кој на едноставен начин самостојно внесувате содржни;

Вашите посетители/клиенти на веб страната  можат да креираат кориснички сметки и да бидат во секоја форма на интеракција со вас;

[...]

Прочитајте повеќе Превземи понуда

Понуда за изработка на веб страна со специјализирани функции

Веб страната е темелот на вашата ИТ- инфраструктура:

На секоја фирма денеска и‘ е неопходна интернет инфраструктура за да биде достапна за своите клиенти и соработници.

[...]

Прочитајте повеќе

Contact

Antwort auf Ihren Brief, werden Sie innerhalb von 24 Stunden während der Arbeitswoche erhalten.

Büro in Deutschland

Jan Dimitrovski

Hendy: +49(0)1776558326

Office in Skopje, Büro in Skopje

Partizanski odredi br. 4, Skopje Macedonia

389 76 346 702

Response to your letter, you will receive within 24 hours during the working week.

Locate on map
Close the map