Изработка на веб страна со вклучен хостинг за 1 година и техничка поддршка! За цена од 50 евра

За цена од 50 евра со вклучен хостинг за 1 година и техничка подршка. Нашиот концепт на соработка подразбира, изработката на веб страната да не биде за Вас дополнителен трошок, туку таа да ви продуцираат дополнителните приходи.

[...]

Прочитајте повеќе

Хостирање на веб страна на стабилен и сигурен сервер во Германија- од 20 евра годишно!

За 20 евра годишно ви нудиме стабилен и сигурен сервер во Германија за Вашата веб страна. Бесплатно преместување на веб страната на нашиот сервер и целосна грижа за безбедно спроведување на постапката.

[...]

Прочитајте повеќе

190 евра за веб страна со интегриран систем за онлајн плаќање, резервации и други услуги

Дизајнираме веб страни со примена на најновите технологии  и практики.  Веб страните кои ги дизјанираме преставуваат најдобра реклама за фирмата на интернет и социјалните мрежи. Ги примеуваме најновите технологии  и практики од Германија и светот. 

[...]

Прочитајте повеќе

Понуда за маркетинг на социјални мрежи

Од ваша страна е потребно да  вршите преглед и потврда на нашите предлози и да ги одобрувате (одобрување на содржински план на постови, одобрување на дизајн на апликации, одобрување на кампањи, и консултации.)

[...]

Прочитајте повеќе

Понуда за редизајн, техничка поддршка и хостинг на веб портал

Изработката на веб порталот со дизајнирање и изработка во најновите технологии дава предности посебно во безбедноста од непосакувани напади, поставување на  реклами во било кој формат, на било која позиција а кои ги бараат/нудат рекламните агенции, потоа воведување на опцијата за претплата на дел од содржините ако за тоа одлучите и кога ќе одлучите,  можности за поставување на било какви елементи во било кој дел на порталот.

[...]

Прочитајте повеќе

Contact

Antwort auf Ihren Brief, werden Sie innerhalb von 24 Stunden während der Arbeitswoche erhalten.

Büro in Deutschland

Jan Dimitrovski

Hendy: +49(0)1776558326

Office in Skopje, Büro in Skopje

Partizanski odredi br. 4, Skopje Macedonia

389 76 346 702

Response to your letter, you will receive within 24 hours during the working week.

Locate on map
Close the map