Понуда за изработка на веб страна со специјализирани функции

 • Онлајн шоп (eCommerce)
 • Развој на eBusiness (електонски бизнис)
 • eLearning (електронско учење)
 • Онлајн медиуми
 • Развој на веб страниците на општествените организации и институции
 • Специјализирани сопствени апликации и веб решенија

Почетна цена: 280 евра во денарска против вредност (еднократно)

 

Одржување и промоција на веб страната;

 • Промоција на социјалните мрежи: 30 дена пробен период бесплатно, потоа од 1,200 денари месечно;
 • Технички одржување; 1,800 денари месечно;
 • Хостинг:  По договор
 • Администрирање; На веб страната ќе и вградиме амдинистративен панел преку кој на едоставен начин можете да внесувате содржини

 

Добивате дополнително бесплатен промотивен простор или онлајн шоп на Online Shopping Mall  24mall.mk

 

План и фази за изработка на веб страна:

 • Ви испраќаме понуда -(реализирано)
 • Разговараме за дизајнот на веб страната, функциите и други карактеристики;
 • Дефинираме рок на изработка;
 • Ви праќаме предлог договор кој го усогласуваме;
 • Ви праќаме предлог решенија за дизајн согласно вашите барања;
 • Го одобрувате усогласеното решение и ни праќате содржина, текст, фотографии, видеа кои треба да бидат поставени на веб страната;
 • Преглед, тестирање-ако немате забелешки ја пуштаме во функција.
 •  

Елена Павловска

Контакт; 076/346-702

Е-маил: office@netarh.mk