Одржување на веб страни

Професионално одржување на веб страната која секогаш ќе ги анимира вашите сегашни и потенцијални клиенти.

Прочитај повеќе

Содржините како текст, фотографии и видеа ни ги праќате а ни ги псотавуваме на веб страната или пак можете вие да си ги ажурирате содржините за шѕо од нас ќе добиете обука и упатство.

Ажурирањето на содржината на веб страната е важна за вашата веб страна да да биде што повисоко рангирана преку пребарувачите на интернет како што на пример Гугл. Токму затоа е потребно редовно содржините да се актуелизираат на веб страната.

Содржината на Веб страната ако се актуелизира редовно тогаш таа ќе го привлекува вниманието на вашите постојни но уште поважно новите потенцијални клиенти. Ако пак содржината на веб страната не се актуелизира тогаш нејзината посетеност ќе се намалува постојано.

Со редовното одржување на веб страната добивате;
✔ Постојано оптимирање на нејзината работа;
✔ Зголемување на посетеноста;
✔ Беспрекорно функционирање;
✔ Безбедност на податоците;Контактирајте не’
Назад

KOНТАКТ

Канцеларија во Германија

Митко Јованов

Телефон: +49 (1 76)38 031 136

Канцеларија во Скопје

Востаничка бр. 67б / 7 Скопје, Македонија

389 76 346 702

Ќе добиете одговор на вашата порака во рок од 24 часа во текот на работната недела.

Лоцирај местоположба
Close the map