Веб страната е најевтина, а најдобра реклама за Вашиот бизнис!

Изработката на веб страната е темелот на ИТ инфраструктурата, токму затоа таа треба да биде изработена со примена на најновите технологии  и практики. Современите трендови ја прават ИТ- инфраструктурата се’ поважна за работата на фирмите или институцијите.

[...]

Прочитајте повеќе

Понуда за изработка на веб страница со интегриран систем за онлајн резервации/купувања и онлајн плаќање

Современите трендови и потреби не‘ упатуваат дека ИТ- инфраструктурата е важна како на пример објектите/ зградата, канцелариите и други основни средства за работа на компанијата или институцијата, а во одредени случаи, за некои компании ИТ- инфраструктурата станува и поважна.

[...]

Прочитајте повеќе

Хостирање веб страна на стабилен и безбеден сервер

Инвестиравме во најновите технологии на светско ниво за хостирање. Тоа подразбира дека на серверот имаме применето максимални заштитни мерки за безбедност на веб страните, податоците, е-маил комуникацијата, платежни трансакции, резервација на услуги, онлајн продажба на услуги и продукти итн.

[...]

Прочитајте повеќе

Максимална безбедност на веб страните, податоците, е-маил комуникацијата, платежни трансакции, резервација на услуги, онлајн продажба на услуги и продукти

Net Architecture успешно ги имплементиравме најновите технологии изминатиот месец. Инвестиравме во воведување на најновите технологии на светско ниво за максимална безбедност на веб страните, податоците, е-маил комуникацијата, платежни трансакции, резервација на услуги, онлајн продажба на услуги и продукти.

[...]

Прочитајте повеќе

Креирање на административен панел со неограничени можности

Нет архитектура на своите клиенти им нуди напреден и функционален админ панел, преку којшто  самите тие ќе можат да ги менуваат скоро сите аспекти на својата веб страна, без понатамошна потреба за давање на дополнителни тошоци за технички услуги.

[...]

Прочитајте повеќе

Contact

Antwort auf Ihren Brief, werden Sie innerhalb von 24 Stunden während der Arbeitswoche erhalten.

Büro in Deutschland

Jan Dimitrovski

Hendy: +49(0)1776558326

Office in Skopje, Büro in Skopje

Partizanski odredi br. 4, Skopje Macedonia

389 76 346 702

Response to your letter, you will receive within 24 hours during the working week.

Locate on map
Close the map