Анализи

Анализата е клучна за следните постапки и стратегиите. Анализите се се клучни затоа што тие поттикнуваат активности.

Во изработката на анализите применуваме соодветни методи за да одговарат на клучните прашања поврзани со делокругот на потребите на барателот:

  • На теми од областа на ваш интерес-политика, економија, медиуми, култура и така натаму;
  • На информации за креирање стратегии и носење одлуки;
  • Квантитативни, квалитативни и споредбени анализи со вклучување на повеќе параметри, релевантни за вашите потреби.


Контакт за консултации и нарачка;
office@netarh.mk
00 389 (0) 76 529 389
00 389 (0) 76 346 702

Назад

KOНТАКТ

Канцеларија во Германија

Митко Јованов

Телефон: +49 (1 76)38 031 136

Канцеларија во Скопје

Востаничка бр. 67б / 7 Скопје, Македонија

389 76 346 702

Ќе добиете одговор на вашата порака во рок од 24 часа во текот на работната недела.

Лоцирај местоположба
Close the map